Tid og sted

Film Kalenderen

Førpremierer

Filmen ga et levende bilde på hvordan det var under Jesusvekkelsen på 70-tallet, og håp om at det kan skje igjen! Profetisk film.

Gry, Bergen

Filmen er inspirerende, men også lærerik. Den setter fokus på at fordommer og rettroenhet ikke er til hinder for hva Gud kan gjøre.

Kjetil, Karmøy

Filmen berører meg sterkt. Den viser viktigheten av trygg pastoral ledelse når Gud berører unge mennesker. Det underbygger også filmens troverdighet.

Ørjan, Viken